Strona g³ówna arrow Aktualno¶ci arrow Komunikat ws. braku wody
Strona g³ówna
Galeria zdjêæ
Aktualno¶ci
Og³oszenia
Kontakt
Szukaj
O Miejscowo¶ci
Szko³a
Rekreacja
Rozk³ad jazdy
Parafia
Spotkania Muzyczne
Informator Teleadresowy
7 Czerwca 2023
¶roda
Imieniny obchodzĪ:
Antoni, Ciechomir,
Jaros≥aw, Lukrecja,
Pawe≥, Robert,
Roberta, Wies≥aw,
Wis≥aw
Do koŮca roku zosta≥o 208 dni.
Aktualnie na stronie
Odwiedza nas 19 go∂ci
Komunikat ws. braku wody PDF Drukuj E-mail
wtorek, 11 lipca 2006
W√≥jt Gminy Jaktor√≥w Pan Maciej ¬¶liwerski wyda¬≥ komunikat w sprawie stanu sieci wodoci¬Īgowej Gminy.
Tekst komunikatu:

KOMUNIKAT

W√ďJTA GMINY JAKTOR√ďW

Z dnia 10 lipca 2006 r.

POMIMO BEZAWARYJNEGO DZIA¬£ANIA STACJI UZDATNIANIA WODY INFORMUJ√ä, ¬ĮE Z POWODU D¬£UGOTRWA¬£YCH WYSOKICH TEMPERATUR POWIETRZA MOG¬° WYST¬°PI√Ü CZASOWE, KR√ďTKOTRWA¬£E SPADKI CI¬¶NIENIA WODY LUB NAWET BRAKI WODY W SIECI WODOCI¬°GOWEJ..

W ZWI¬°ZKU Z TYM ZWRACAM SI√ä Z PRO¬¶B¬° DO MIESZKA√ĎC√ďW GMINY O OSZCZ√äDNE GOSPODAROWANIE WOD¬° Z WODOCI¬°GU GMINNEGO A ZW¬£ASZCZA O NIEPODLEWANIE OGROD√ďW I TRAWNIK√ďW W OKRESIE D¬£UGOTRWA¬£YCH UPA¬£√ďW ORAZ INFORMOWANIE GMINY LUB SO¬£TYSA O ZAUWA¬ĮONYM NIEKONTROLOWANYM POBORZE WODY Z HYDRANT√ďW, WYCIEKACH Z SIECI LUB INNYCH NIEPRAWID¬£OWO¬¶CIACH.

W√ďJT
MACIEJ ¦LIWERSKI


¬Ņr√≥d¬≥o: Strony internetowe Gminy Jaktor√≥w
Zmieniony ( czwartek, 13 lipca 2006 )
Archiwum artyku³ów
Statystyk_a