Strona g┬│├│wna arrow Aktualno┬Âci arrow Przedszkole w Jaktorowie
Strona g┬│├│wna
Galeria zdj├¬├Ž
Aktualno┬Âci
Og┬│oszenia
Kontakt
Szukaj
O Miejscowo┬Âci
Szko┬│a
Rekreacja
Rozk┬│ad jazdy
Parafia
Spotkania Muzyczne
Informator Teleadresowy
7 Czerwca 2023
Žroda
Imieniny obchodz▒:
Antoni, Ciechomir,
Jaros│aw, Lukrecja,
Pawe│, Robert,
Roberta, Wies│aw,
Wis│aw
Do ko˝ca roku zosta│o 208 dni.
Aktualnie na stronie
Odwiedza nas 26 goÂci
Przedszkole w Jaktorowie PDF Drukuj E-mail
czwartek, 05 kwietnia 2007

Informacje dla rodziców ubiegaj±cych siê o przyjêcie dziecka do Przedszkola Gminnego w Jaktorowie

Przedszkole Gminne w Jaktorowie rozpocznie dzia┬│alno┬Â├Ž od dn. 1 wrze┬Ânia 2007 w nowym budynku obok Szko┬│y Podstawowej w Jaktorowie przy ul. Warszawskiej 88.

Planowane jest objêcie opiek± dzieci w wieku 3, 4 i 5lat w 3 oddzia³ach.
Godziny otwarcia przedszkola 7.00 - 17.00
Koszty:
- op³ata sta³a 150 z³ miesiêcznie +
- koszty wy┬┐ywienia - planowana stawka dzienna 6z┬│.
- zajêcia dodatkowe, ubezpieczenie, sk³adka na Radê Rodziców - zostanie ustalona przez rodziców i dyrektora.

Warunkiem przyjêcia dziecka do przedszkola jest wype³nienie Karty zg³oszenia do przedszkola (plik) i z³o¿enie jej do Urzêdu Gminy w Jaktorowie pok. 6. lub w sekretariacie Szko³y Podstawowej przy ul. Warszawskiej 88. do 27 kwietnia 2007 r.

O przyj├¬ciu decyduje kolejno┬Â├Ž zg┬│osze├▒ .

W przypadku gdy liczba chêtnych bêdzie wiêksza ni¿ liczba miejsc zostanie powo³ana Komisja Kwalifikacyjna dla ustalenia listy przyjêtych dzieci.
Dodatkowe informacje mo┬┐na uzyska├Ž w Urz├¬dzie Gminy pod nr tel. 46-855-21-88 w.106


┬Čr├│d┬│o: Strona Gminy Jaktor├│w
Zmieniony ( czwartek, 05 kwietnia 2007 )
Archiwum artyku┬│├│w
Statystyk_a